kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Czy zimą sypać sól na ulice Pragi-Południe?

Opublikowany: 2015-01-20 10:27:00

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.I. 
Wstęp

Dzielnica wypełniając obowiązek pozbywania się śniegu i lodu z chodników nałożony ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązek utrzymania nawierzchni dróg i chodników, a w tym obowiązek odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach wynikający z ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych powinna dążyć do tego, by w ramach wypełniania tych obowiązków  jak najmniej negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, a w szczególności na zieleń rosnącą w  pasach drogowych, co  przemawia za ograniczeniem stosowania soli podczas tych prac.

Wobec powyższego zaistniała potrzeba przeprowadzenia konsultacji społecznych, aby poznać opinię mieszkańców na temat sposobu zimowego utrzymania dróg lokalnych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Konsultacje odbywały się w terminie od 20 października 2014 r. do 30 listopada 2014 r.  Przeprowadzone zostały w formie ankiety on-line zamieszczonej na stronach internetowych: www.konsultacje.um.warszawa.pl i www.pragapld.org.pl oraz ankiety papierowej, którą można była pobrać, wypełnić i wrzucić do skrzynek konsultacyjnych a także w formie dyżurów konsultacyjnych. 


II. Akcja informacyjna – przebieg akcji informacyjnej, czyli w jaki sposób informowano o konsultacjach

Akcja informacyjna została przeprowadzona poprzez:

 1. zamieszczenie ogłoszenia (zał. nr 1 do niniejszego raportu) na platformie konsultacji społecznych m.st. Warszawy,
 2. zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy,
 3. zamieszczenie ogłoszenia na Facebooku  na profilu Urzędu Dzielnicy Praga-Południe,
 4. mailing do jednostek organizacyjnych i organizacji działających na terenie dzielnicy,
 5. plakaty rozwieszone w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, domach kultury, bibliotekach, , ośrodkach sportu i rekreacji, szkołach, przedszkolach,
 6. ogłoszenie w lokalnej prasie „Mieszkaniec”, (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu)
 7. dyżury konsultacyjne z mieszkańcami, które odbyły się w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w terminach: 20.10.2014 r. 27.10.2014 r. 03.11.2014  oraz 24.11.2014 r. ,
 8.  informacje wywieszone w punktach konsultacyjnych.


III. 
Działania podjęte w ramach konsultacji

Mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia ankiety :

 • on-line na stronach: www.konsultacje.um.warszawa.pl i www.pragapld.waw.pl
 • oraz drogą papierową w 5 punktach konsultacyjnych:
 1. Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274 pon. w godz. 8:00 - 18:00, wt-pt. w godz. 8:00 – 16:00,
 2. Centrum Promocji Kultury  ul. Podskarbińska 2 w godz. 10:00 - 20:00
 3. Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  ul. Meissnera 5 w godz. 9:00 - 20:00
 4. Klubie Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 w godz. 10:00 - 20:00
 5. Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami ul. Walewska 4 w godz. 8:00 – 16 :00


W Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbyły się ponadto cztery dyżury konsultacyjne z mieszkańcami w terminach : 20 października 2014 r., 27 października 2014 r. , 3 listopada 2014  oraz 24 listopada 2014 r.  


IV. 
Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji

W trakcie trwania konsultacji zebrano 934 ankiety z uwagami mieszkańców. Podsumowanie wyników ankiety  przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego raportu.

W większości ankiet pojawiły się 3 podstawowe wątki:

1) odśnieżanie jezdni pługiem bez użycia środków zwalczających śliskość, np. soli – 79 %

2) odśnieżanie jezdni pługiem wraz zużyciem środków zwalczających śliskość , np. soli 10 %

3) inny sposób – odśnieżanie jezdni pługiem wraz z użyciem środków zwalczających śliskość np. piasku czy żwiru – 10 %.


V.  
Wdrażanie  przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i pomysłów.

W związku z tym, że 79% spośród 934 osób, które wzięły udział w konsultacjach społecznych wyraziła opinię, aby jezdnie w obrębie ulic Al. Waszyngtona, Międzynarodowa, Al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński odśnieżać pługiem bez użycia środków zwalczających śliskość np. soli,  Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy od  1 stycznia 2015 r.  przygotowany jest na zastosowanie takiej formy odśnieżania.  Ponadto Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w najbliższym czasie  przeanalizuje możliwość zastosowania tej formy na  innych obszarach na terenie dzielnicy.  


Załączniki:

12715

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum