kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

DOKARMIANIE KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Opublikowany: 2019-01-24 14:03:00

Dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących bytujących na terenie Dzielnicy Praga-Południe dotycząca zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w celu ich dokarmiania .

 

 

 

I N F O R M A C J E

dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących

z terenu Dzielnicy Praga-Południe

 

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi bytującymi na terenie Dzielnicy Praga- Południe, w celu uzyskania pomocy dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej i ich dokarmiania winny obligatoryjnie zarejestrować się w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe jako społeczni opiekunowie (wolontariusze) kotów, składając do końca lutego 2019 r. stosowny WNIOSEK.

 

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Dzielnicy   Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Wydziale Obsługi Mieszkańców  lub ze strony internetowej Urzędu Dzielnicy.

Dnia 21 stycznia 2019 roku została podpisana przez Dzielnicę Praga-Południe nowa umowa na „Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu Pragi-Południe w 2019 roku.” Umowa została podpisana, tak jak w roku ubiegłym, z Całodobową Lecznicą Weterynaryjną „Witolińska” przy ul. Łukowskiej 2c w Warszawie. Termin realizacji umowy od dnia jej podpisania do 14 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Skierowania na wykonywanie zabiegów i leczenie kotów w lecznicy dostępne są dla opiekunów kotów i mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy ul. Grochowskiej 274.

KARMA DLA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

1. Oferowane przez wykonawcę karmy to:

• Karma sucha: Whiskas i Premius Cat

• Karma mokra: Roksy i Butcher’s Classic.

2. Ilość kupowanej przez Miasto karmy uzależniona jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, a także od ilości zwierząt zarejestrowanych w dzielnicach m.st. Warszawy.

3. W okresie realizacji zamówienia na 1 kota przewiduje się ok. 3,19 kg karmy suchej i ok. 4,78 kg karmy mokrej.

Na tydzień wcześniej przed każdym terminem wydawania karmy dla kotów należy z Urzędu Dzielnicy Praga-Południe z Wydziału Obsługi Mieszkańców przy ul. Grochowskiej 274 (parter, okienko nr 22,23) odebrać TALON na dany cykl wydawania karmy, do realizacji w jednym z podanych poniżej terminów dla danego cyklu.

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że dystrybucja karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w celu ich dokarmiania odbywać się będzie na terenie Dzielnicy Praga-Południe w następujących terminach i miejscach:


HARMONOGRAM WYDAWANIA KARMY

 

 

DZIELNICA   PRAGA POŁUDNIE  
Lokalizacja punktu/punktów wydawania karmy w terminach wypadających w czwartki i piątki karma wydawana będzie w ślepej odnodze ulicy Mińskiej przy Drukarni Naukowo-Technicznej, ul. Mińska 65 (okolice skrzyżowania Terespolska - Stanisławowska);                                                            w terminach wypadających w soboty karma wydawana będzie na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274  
Cykl TERMINY WYDAWANIA KARMY (data i godziny)
I/ 2018 r. Karma sucha i mokra 09.11 (08.00-14.00)   10.11 (09.00-12.00)
II/ 2019 r. Karma sucha i mokra 18.01 (08.00-14.00)   19.01 (09.00-12.00)
III/ 2019 r. Karma sucha i mokra 25.04 (08.00-14.00)   27.04 (09.00-12.00)
IV/ 2019 r. Karma sucha i mokra 12.07 (08.00-14.00)   13.07 (09.00-12.00)

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

14457

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum