kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

PROTOKÓŁ ze spotkania 20 lipca 2016 roku

Opublikowany: 2016-08-24 15:21:13

Protokół z posiedzenia

Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

z dnia 20 lipca 2016 roku.

 

Obrady Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga - Południe odbyły się
w dniu 20 lipca 2016 roku (środa) w Centrum Społecznym Paca, przy ul. Paca 40.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 12 osób w tym:

ü  8 osób - przedstawiciele organizacji zrzeszonych w DKDS: Fundacja Sceny Lubelska 30/32; Klub Sportowy „Delta”; Centrum Aktywności Lokalnej „Paca”; ZHR Obwód Praga Południe; Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków; ATD Czwarty Świat; Klub M 65 Dobro Czynić, Stowarzyszenie „Monar”;

ü  3 osoby - goście: Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA; Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114; Stowarzyszenie ZIMBA;

ü  1 osoba - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe.

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca - P. Ewelina Bartosik, która poinformowała, że spotkanie (2-gie z rzędu) ma charakter organizacyjny i dotyczy planowanego Pikniku „Prasko-Południowe Prezentacje”.

Przewodnicząca przedstawiła koncepcję Pikniku, który odbędzie się 10 września 2016 r. nad jeziorkiem Balaton. Poinformowała, że zgłosiło się 20 organizacji, w tym dużo organizacji sportowych. Lista jest otwarta, chętne organizacje mogą się nadal zgłaszać. Piknik będzie się odbywał w wydzielonej części Parku Balaton. Przewodnicząca ma rozmawiać z Zarządem Dzielnicy o możliwości wykorzystania na potrzeby Pikniku zielonej części Parku.

Omawiano potrzeby związane z organizacją Pikniku:

- namioty (ZHR, Urząd Dzielnicy),

- stoliki (CPK), krzesełka (CAL),

- sztalugi (CPK),

- scena mobilna (CPK).

Omówiono występy, które będą się odbywały na scenie:

- 3 występy (szkoła, gimnastyka, Klub M65),

- występ gwiazdy o godz. 19.00,

- prowadzenie imprezy przez konferansjera.

 

Zgłoszono pomysł „tańce na deskach”, który znalazł poparcie uczestników spotkania, dlatego Pani Przewodnicząca ma rozważyć czy pomysł będzie mógł zostać sfinansowany w ramach budżetu pikniku.

Ustalono, że materiały multimedialne, które organizacje chcą wyświetlać ze sceny należy przesłać do Przewodniczącej DKDS.

 

Dyskutowano nad:

- podziałem stref tematycznych,

- rozlokowaniem poszczególnych organizacji,

- zorganizowaniem strefy zabawy dla dzieci, w której rodzice mogliby zostawić swoje dzieci
pod opieką i oddalić się na zajęcia/mini warsztaty przeznaczone dla dorosłych. W tej kwestii zrezygnowano z wydzielenia takiej strefy, pozostawiając możliwość dogadania się w tym zakresie poszczególnych organizacji.

Ustalono harmonogram działań promocyjnych imprezy realizowanych przez organizacje, Urząd Dzielnicy, OPS i CPK:

- pierwsze dni września 2016 – prośba o udostępnienie informacji i plakatów o Pikniku na stronach i forach internetowych poszczególnych organizacji/instytucji,

- od końca sierpnia 2016 - dystrybucja plakatów

DKDS zachęca też wszystkie organizacje współpracujące z członkami Komisji do wsparcia działań promocyjnych związanych z piknikiem.

 

 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia DKDS-u na dzień 5 września 2016 r. godz. 17.00 w Centrum Społecznym Paca przy ul. Paca 40 o godz. 17.00

 

Protokół sporządziła: Dorota Zawadzka – OPS Praga-Południe

 

13994

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum