kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Punkt konsultacyjny w dzielnicy Praga-Południe

Opublikowany: 2018-11-05 11:52:05

W poniedziałek 19 listopada 2018 roku w godzinach 16.00-20.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny w ramach konsultacji społecznych w pierwszym etapie prac (etap składania wniosków) nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Studium to ważny dokument decydujący o rozwoju przestrzennym miasta w nadchodzących latach.

Przypominamy również o konsultacjach ogólnomiejskich oraz o spotkaniach planistycznych

(warsztatach) dotyczących opracowania Studium, które odbędą się w Biurze Architektury i

Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Na konsultacje zapraszamy w sobotę 10

listopada w godzinach 10:00-14:00 oraz w środę 14 listopada w godzinach 16:00-20:00. Spotkania

planistyczne odbędą się w soboty 24 listopada oraz 1 grudnia w godzinach 10.30-14.30. Więcej

informacji znajda Państwo na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl/studium.

df

15208

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum