kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Rewitalizacja Placu Szembeka w konkursie!

Opublikowany: 2013-07-24 14:05:00

Z przyjemnością informujemy, że zrewitalizowany Plac Szembeka otrzymał nominację do nagrody w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, któremu patronuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Nominację przyznał nam Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich na wniosek osoby prywatnej. Dziękujemy!

 
Konkurs organizowany jest we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, a jego celem jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno–architektonicznych nawiązujących do trendów światowych. Wartością dodaną jest promocja tych miejsc i rozwiązań w nich zastosowanych.
Przestrzenie zgłoszone do konkursu są oceniane w trzech kategoriach:
1) Nowo wykreowana przestrzeń publiczna – czyli przestrzenie utworzone w nowych miejscach, bez wcześniejszej tradycji publicznego użytkowania, powstałe na terenach otwartych, spełniające różne funkcje i nie mające charakteru architektury parkowej;
2) Zrewitalizowana przestrzeń publiczna – do której należą przestrzenie pełniące tę funkcję w przeszłości, a następnie przebudowane, odnowione, zmodernizowane, przywrócone mieszkańcom i turystom; ich ważnym zadaniem jest utrwalanie genius loci zgodne z tradycją i historią miejscowości;
3) Przestrzeń zieleni – czyli różne formy zieleni, a o atrakcyjności i jakości stanowi oryginalne zagospodarowanie ogrodowe lub parkowe; w tej kategorii mogą brać udział tak obiekty zrewaloryzowane lub zmodernizowane jak i powstałe całkowicie od nowa (np. na terenach powojskowych, pokolejowych, ogródkach działkowych itp.).
Propozycje konkursowe oceniać będzie jury, w którego skład wchodzić będą: Zarząd Główny TUP, Kolegium TUP, przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Krajowej Rady Izby Urbanistów i Izby Architektów, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Związku Miast Polskich, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele sponsorów i prasy fachowej oraz mediów.
Zakończenie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi w miesiącach październik-listopad 2013. 
O wynikach będziemy Państwa informować.
 
9916

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum