kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Sesja przy „warszawskiej kranówce”

Opublikowany: 2019-07-03 15:42:00

Radni koalicji rządzącej oraz radni opozycji byli tym razem zgodni, że praktyka nadawania nazw ulicom, placom czy rondom w dzielnicy przez Radę Warszawy i wysyłanie do Rady Dzielnicy projektów uchwał z tymi nazwami w oczekiwaniu na pozytywne zaopiniowanie, nie jest zbyt szczęśliwa. Ich zdaniem, to Rada Dzielnicy powinna formułować propozycje nazw, osadzonych w historii i tradycji dzielnicy a następnie zwracać się do Rady Warszawy z prośbą o zatwierdzenie takiego wyboru. Taka procedura na pewno przyczyniłaby się do większej identyfikacji mieszkańców dzielnicy z tymi nazwami.

VIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe, mimo rozpoczętego właśnie sezonu urlopowego, była bardzo pracowita. W pierwszej kolejności, na wokandzie znalazł się projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe. W uzasadnieniu projektu stwierdzono, że powołanie MRD Praga-Południe ma na celu włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządu lokalnego oraz stworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji dotyczących społeczności lokalnej. W praktyce młodzi radni będą mieli , na przykład, prawo wyrażania opinii o projektach uchwał Rady Dzielnicy. Szczególnie tych dotyczących edukacji, kultury, sportu spraw społecznych czy ekologii. Będą także mieli możliwość kierowania wniosków do komisji Rady Dzielnicy. Rada składać się będzie z radnych wybieranych spośród młodzieży zamieszkującej w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie dzielnicy. Przedstawiciele młodzieży zostaną wybrani na okres dwuletniej kadencji w wyborach przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyboru władz w samorządach uczniowskich poszczególnych szkół.

Uchwała, umożliwiająca rozpoczęcie działań mających doprowadzić do wyboru MRD Praga-Południe i rozpoczęcia przez nią pracy, została przyjęta przez Radę Dzielnicy bez zbytniej dyskusji.  Emocje za to wzbudził następny punkt porządku obrad, dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy,  w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Podskarbińskiej.  Poza sporem było tylko stwierdzenie, że życie zdecydowanie wyprzedza planistów. Kiedy planiści w końcu zabierają się do pracy, na obszarze o którym mowa w projekcie uchwały rosną już, w prawie „chińskim” tempie, nowe osiedla mieszkaniowe – wytykali opozycyjni radni. Deweloperzy łamią przy tym wszelkie  ustalenia wynikające ze studium, dotyczące min.  niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej czy oświatowej. Liczy się tylko zysk i ten dyktat trwa -  podkreślali. Odnosząc się do tych zarzutów, radni koalicji rządzącej przypomnieli, że prawie rok temu, kiedy PiS uchwalał ustawę zwaną „lex deweloper”, samorządowcy ostrzegali, że przyniesie ona totalny chaos przestrzenny, pozwoli budować szybko i niechlujnie, bez liczenia się z dobrem miasta i nie troszcząc się o jakość i dobro mieszkańców. To pod rządami tej ustawy  deweloperzy przystępują do budowy na podstawie warunków zabudowy, których wydania samorządowa administracja, praktycznie nie może odmówić. Nie po raz pierwszy jednak, w tego rodzaju sporze sprawdziło się powiedzenie, że „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”.

 

Tego rodzaju polemiki nie było przy następnym punkcie porządku obrad dotyczącym projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia jako lokale socjalne osobom objętym dzielnicowym programem „Wychodzenia z Bezdomności”. Warto przy tym podkreślić, że w naszej dzielnicy program ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Co istotne, większości osób uczestniczących w nim, w sposób trwały umożliwia powrót do normalnego życia.

Nikt się nie spodziewał, że trzy projekty uchwał w sprawie nadania nazw dwom ulicom i jednemu rondu na Pradze-Południe, przesłane przez Radę Warszawy do zaopiniowania, wywołają tak gorącą dyskusję. Radni zgodnie opowiedzieli się za większą podmiotowością Rady Dzielnicy w procedurze nadawania nazw obiektom drogowym na jej obszarze. Głosując jednomyślnie, radni zaopiniowali negatywnie wszystkie trzy projekty. Dotyczyły one nazwy ul. Optyków, ul. Precyzyjnej oraz Ronda Soczewka.  W uzasadnieniu radni nie przychylając się do przesłanych propozycji, przedłożyli swoje nazwy. I tak, zamiast ul. Optyków zaproponowali ul. ppłk. Tadeusza Edwarda Góry. Tadeusz Edward Góra (ur. 19 stycznia 1918 w Krakowie, zm. 4 stycznia 2010 w Świdniku) – polski szybownik, pilot Dywizjonu 316, podpułkownik Wojska Polskiego, w 2007 awansowany do stopnia generała brygady w stanie spoczynku. W 1938 Tadeusz Góra na szybowcu PWS-101 uzyskał najlepszy szybowcowy wyczyn roku 1938, choć panuje błędna opinia, że Góra pobił rekord świata w długości przelotu szybowcowego. Lot Tadeusza Góry odbył się z Bezmiechowej Górnej do Solecznik Małych (577,8 km) i za wyczyn ten jako pierwszy pilot szybowcowy na świecie otrzymał medal Lilienthala, przyznany 8 stycznia 1939 przez Międzynarodowy Związek Lotniczy.

 

Zamiast ul. Precyzyjna, zaproponowali nadanie nazwy pierwszej kobiety pilota i jednej z trzech Polek w brytyjskim RAFie, Anny Leskiej - Daab.

Anna Leska (wł. Anna Leska-Daab) ur. 14 listopada 1910 - zm. 21 stycznia 1998. Pierwsza kobieta i jedna z trzech Polek w brytyjskim Air Transport Auxiliary RAF. Posiadała uprawnienia do pilotowania szybowców, balonów i samolotów. W czasie II wojny światowej uciekła samolotem z zajętego przez Niemców lotniska polowego. Przez Rumunię i Francję trafiła do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczęła starania o przyjęcie w szeregi brytyjskiej Air Transport Auxiliary RAF czyli powołanej na czas wojny brytyjskiej pomocniczej lotniczej służby transportowej. W styczniu 1941 roku rozpoczęła służbę w ATA RAF. Od 1941 roku pilotowała samoloty RAF z fabryk i warsztatów remontowych na lotniska polowe i uczestniczyła w przerzutach sprzętu latającego. Anna Leska-Daab została odznaczona honorową odznaką Golden Wings przyznawaną starszym oficerom, lotnikom ze stażem powyżej 6000 godzin w powietrzu.

Radni przychylili się do propozycji Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, ażeby obiekty drogowe w tym rejonie dzielnicy nawiązywały do funkcjonującego tu wcześniej Przemysłowego Centrum Optyki. Niemniej jednak zamiast proponowanej nazwy „Rondo Soczewka” zaproponowali nazwę „Rondo Maksymiliana Pluty”.

Maksymilian Pluta (ur. 28 lutego1929 w Karwinie zm. 1 października2002 w Warszawie) – był polskim fizykiem zajmującym się zaawansowaną mikroskopią świetlną, mikrointerferometrią, holografią oraz optyką fourierowską.  Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim a następnie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1954 roku uzyskał tytuł magistra fizyki, specjalizując się w zakresie fizyki doświadczalnej. Pracę zawodową podjął w 1953 roku w Zakładzie Optyki Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, który obecnie istnieje jako Instytut Optyki Stosowanej im. Maksymiliana Pluty i  znajduje się przy ul. Kamionkowskiej 18. W latach 1964-65 odbywał zagraniczny staż naukowy w Instytucie Optycznym w Paryżu. Pracę doktorską na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej obronił w 1981 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych uzyskał w 1982 roku. W 1993 roku obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej poświęconą interferometrii o zmiennej długości fali. Jego prace badawczo-eksperymentalne i teoretyczne znalazły bogate odzwierciedlenie w unikalnych mikroskopach i specjalistycznych urządzeniach mikroskopowych produkowanych przez Polskie Zakłady Optyczne, które znajdowały się przy ul. Grochowskiej 316. Do jego osiągnięć w tym zakresie należy zaliczyć mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny Biolar PI.

Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Mikroskopowe w roku 1972 tytułu przyznało mu Honorary Fellow of the Royal Microscopical Society. Podobnym wyróżnieniem uhonorowało go również Stowarzyszenie Mikroskopowe stanu Illinois, w 1979 roku. Liczba jego publikacji sięga 232 pozycji oraz 4 opracowania książkowe. Uzyskał prawa autorskie do 26 patentów wynalazczych. Zorganizował 20 konferencji naukowych, z których wydał 15 monografii. Jednym z jego osiągnięć jest trzytomowa monografia zatytułowana Advanced Light Microscopy wydana w latach 1988-1993. Za to dzieło został laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 1995 nazywanej potocznie Polskim Noblem. Był jedną z osób inicjujących powołanie do życia, w 1988 roku, Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Optyków Inżynierów SPIE. Od 1990 roku, aż do śmierci był prezydentem Polskiego Oddziału SPIE. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski .

VIII Sesję, którą urozmaicało picie „warszawskiej kranówki” z plasterkiem cytryny i ze szklanych karafek, zakończyły interpelacje i zapytania radnych.

fff

 

15569

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum