kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 12 czerwca 2018 r. godz. 10:00

Opublikowany: 2018-06-05 14:53:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. 2015 poz. 1438) odbędzie się L Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad L Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

1)  Przyjęcie porządku obrad.

2)  Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Dzielnicy

3)  Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2018 rok (12) Druk Nr 347 z dnia 04.06.2018 r.

4)  Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności  Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za 2017 r. Druk Nr 337 z dnia 26.04.2018 r.

5)  Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy za rok 2017 r. Druk Nr 346 z dnia 04.06.2018 r.

6)  Interpelacje i zapytania radnych.

7)  Zamknięcie obrad sesji.

 MATERIAŁY DO POBRANIA

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

  Marcin Kluś

14999

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum