kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

II Sesja Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

Opublikowany: 2018-11-27 16:26:47

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się II Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

1)           Przyjęcie porządku obrad.

2)           Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Dzielnicy

3)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2018 rok (22)

         Druk Nr 4 z dnia 22.11.2018 r.

4)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2018 rok (23)

         Druk Nr 5 z dnia 22.11.2018 r.

5)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2018 rok (24)

         Druk Nr 37 z dnia 27.11.2018 r.

6)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2018 rok (25)

         Druk Nr 36 z dnia 27.11.2018 r.

7)           Projekt uchwały w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe miasta stołecznego Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 6 z dnia 22.11.2018 r.

8)           Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego  Warszawy, na kadencję 2018 r - 2023 r.

Druk Nr 7 z dnia 22.11.2018 r.

9)           Projekt uchwały wsprawie wyboru członków Zarządu - zastępców Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe miasta stołecznego Warszawy, na kadencję 2018r – 2023 r.

Druk Nr 8 z dnia 22.11.2018 r.

10)       Projekt uchwaływ sprawie ustalenia liczby członków i powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga – Południe miasta stołecznego Warszawy, na kadencję 2018 r. -2023 r.

Druk Nr 9 z dnia 22.11.2018 r.

11)       Projekt uchwaływ sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. - 2023 r.

Druk Nr 10 z dnia 22.11.2018 r.

12)       Projekt uchwaływ sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy na kadencję 2018 r. -2023 r.

Druk Nr 11 z dnia 22.11.2018 r.

13)       Projekt uchwały w sprawiew sprawie  powołania Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga – Południe miasta stołecznego Warszawy, na kadencję 2018 r. -2023 r.

Druk Nr 30 z dnia 27.11.2018 r.

14)       Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 31 z dnia 27.11.2018 r.

15)       Projekt uchwały w sprawiewyboru Wiceprzewodniczącego/ej  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 32 z dnia 27.11.2018 r.

16)       Projekt uchwaływ sprawiepowołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy na kadencję 2018 r. - 2023 r.

Druk Nr 12 z dnia 22.11.2018 r.

17)       Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 13 z dnia 22.11.2018 r.

18)       Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby i wyboru Wiceprzewodniczących Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. -2023 r.

Druk Nr 14 z dnia 22.11.2018 r.

19)       Projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy na kadencję 2018 r. – 2023 r. oraz ustalenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu osobowego.

Druk Nr 15 z dnia 27.11.2018 r.

20)       Projekt uchwały w sprawiewyboru Przewodniczącego  Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 16 z dnia 27.11.2018 r.

21)       Projekt uchwały w sprawiewyboru Przewodniczącego  Komisji  Kultury Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 17 z dnia 27.11.2018 r.

22)       Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  Komisji  Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 18 z dnia 27.11.2018 r.

23)       Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  Komisji Oświaty  Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 19 z dnia 27.11.2018 r.

24)       Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 20 z dnia 27.11.2018 r.

25)       Projekt uchwały w sprawiewyboru Przewodniczącego  Komisji Komunalnej i Spraw Samorządowych Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

 Druk Nr 21 z dnia 27.11.2018 r.

26)       Projekt uchwały w sprawiewyboru Przewodniczącego  Komisji  Sportu i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 22 z dnia 27.11.2018 r.

27)       Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących dla każdej stałej komisji Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 33 z dnia 27.11.2018 r.

28)       Projekt uchwały w sprawiewyboru Wiceprzewodniczącego/-ej  Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 23 z dnia 27.11.2018 r.

29)       Projekt uchwały w sprawiewyboru Wiceprzewodniczącego/-ej  Komisji  Kultury Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. -2023 r.

Druk Nr 24 z dnia 27.11.2018 r.

30)       Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego/-ej Komisji  Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 25 z dnia 27.11.2018 r.

31)       Projekt uchwały w sprawiewyboru Wiceprzewodniczącego/-ej  Komisji Oświaty  Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. -2023 r.

Druk Nr 26 z dnia 27.11.2018 r.

32)       Projekt uchwały w sprawiewyboru Wiceprzewodniczącego/-ej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy , na kadencję 2018 r. -2023 r.

Druk Nr 27 z dnia 27.11.2018 r.

33)       Projekt uchwały w sprawie w sprawiewyboru Wiceprzewodniczącego/-ej  Komisji  Komunalnej i Spraw Samorządowych Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r.

Druk Nr 28 z dnia 27.11.2018 r.

34)       Projekt uchwały w sprawiewyboru Wiceprzewodniczącego/-ej  Komisji Sportu i Bezpieczeństwa  Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. -2023 r.

Druk Nr 29 z dnia 27.11.2018 r.

35)       Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki pomocniczej niższego rzędu „Osiedle Przyczółek Grochowski” w Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy

Druk Nr 34 z dnia 27.11.2018 r.

36)       Interpelacje i zapytania radnych

37)       Zamknięcie obrad sesji.

  

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy 

Marcin Kluś

 

 

15237

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum