kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Siedemdziesięciolecie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Opublikowany: 2017-06-05 09:31:24

31 maja 2017 roku na Grochowie odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. prof. Stanisława Bergera, mieszczącego się przy ul. Majdańskiej 30/36.

W październiku 1946 r. w zakładach Wedla na Kamionku utworzono pierwsze w Polsce Państwowe Gimnazjum Cukiernicze. Pierwsi absolwenci ukończyli tę placówkę w 1949 r. Budowę obecnego budynku szkoły przy ul. Majdańskiej rozpoczęto 21 lutego 1967 r. Był to klasyczna „tysiąclatka”. Od września 1968 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowym obiekcie, w Technikum o dwóch specjalnościach: cukiernictwo i przetwórstwo owocowo–warzywne oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: cukiernik i ciastkarz. W 2002 roku Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego przekształcono w Zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich. Jego obecny skład to: Technikum Gastronomiczno–Hotelarskie nr 2, kształcące techników hotelarstwa oraz techników żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20 z zawodami cukiernik i kucharz. Od 1 września 2011 r. obie szkoły wchodzące w skład Zespołu otrzymały imię, cały czas czynnego zawodowo, profesora Stanisława Bergera.

W uroczystych obchodach 70-lecia szkoły wzięli udział m.in.: patron szkoły Profesor Stanisław Berger, Radny m.st. Warszawy Paweł Lech, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga-Południe Katarzyna Bernadetta Olszewska, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Jarosław Karcz, przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, związków zawodowych działających w oświacie (ZNP i Solidarności), dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświaty, reprezentanci firm gastronomicznych i hotelarskich, współpracujących z placówką, byli nauczyciel i pracownicy oraz wychowankowie szkoły, uczniowie oraz grono pedagogiczne i pracownicy administracyjni, na czele z Dyrektor Zespołu Anną Chylińską i Wicedyrektor Urszulą Augustyniak.

Uczniowie szkoły przygotowali stojącą na wysokim poziomie część artystyczną, muzyczno-wokalną. Z okazji 70-lecia swego istnienia, szkoła otrzymała liczne prezenty i upominki, przekazane przez wielu znamienitych gości. Urząd Dzielnicy Praga-Południe ufundował sprzęt elektroniczny, Prezydent m.st. Warszawy nagrodziła szkołę 5-tysięcznym dofinansowaniem na sprzęt dydaktyczny. Szkoła została również odznaczona medalem „Pro Masovia” przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W imieniu władz samorządowych Dzielnicy Praga-Południe, życzymy uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich samych sukcesów w nauce i pracy.  

14488

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum