kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

STANOWISKO NR 54 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kotów wolno żyjących na terenie m.st. Warszawy

Opublikowany: 2014-01-29 09:37:00

Rada m.st. Warszawy wspierając działania organizacji pozarządowych wchodzących w skład Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt, zwraca się do mieszkańców Warszawy, a w szczególności do zarządów budynków, administratorów nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych o czynny udział w opiece nad wolno żyjącymi kotami w Warszawie.
Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie można ich wyłapywać ani gdziekolwiek wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
Stojąc na stanowisku, że koty wolno żyjące (dzikie, miejskie, piwniczne) są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów), które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi – Rada m.st. Warszawy wzywa do całorocznego udostępnienia schronienia dla kotów wolno żyjących przede wszystkim w piwnicach budynków mieszkalnych poprzez stworzenie m.in. bezpiecznego schronienia w nieużywanym (wydzielonym) pomieszczeniu piwnicznym, z możliwością swobodnego wejścia i wyjścia. Pomieszczenie, w którym przebywają koty powinno być zamknięte dla osób postronnych, a stały dostęp należy zapewnić opiekunowi.
Rada stoi na stanowisku, że domki dla kotów można ustawiać tylko dla tych zwierząt, które nie mają stałego schronienia. Tego typu rozwiązania powinny być stosowane jedynie w bezpiecznych miejscach (ogrodzonych, strzeżonych lub monitorowanych), aby zapobiec aktom brutalnego zabijania zwierząt lub znęcania się nad nimi, które miały miejsce w Warszawie.
W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących zalecana jest ich sterylizacja i kastracja. 
Wszelkie działania podejmowane przez mieszkańców m.st. Warszawy w stosunku do kotów wolno żyjących powinny odbywać się przy zachowaniu wymogu humanitarnego traktowania zwierząt, zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zwierząt.
 
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
(-)
Ewa Malinowska -Grupińska
 
11076

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum