kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Sytuacja w Szkole Podstawowej nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” przy ul. Cyrklowej 1 na Gocławiu

Opublikowany: 2018-10-02 14:22:00

Podczas wakacji w szkole przeprowadzono remont sieci wodno-kanalizacyjnej. Po jego zakończeniu rutynowo sprawdzono stan wody i okazało się, że jest ona zanieczyszczona bakterią kałową. Budynek szkolny zasilany jest z sieci Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski, w związku z tym zlecono badanie stanu wody również w sieci osiedlowej. Tam woda nie jest zanieczyszczona, z czego wniosek, że wyciek do sieci wodociągowej musiał nastąpić na przyłączu do szkoły. Ponieważ najważniejsze dla władz dzielnicy jest zdrowie dzieci, natychmiast zastosowano środki zaradcze i przystąpiono do sprawdzenie źródła przecieku. Poinformowano dzieci, że muszą pić wodę wyłącznie z dystrybutorów, ustawionych na każdym piętrze szkoły. Do czasu otrzymania prawidłowych wyników pobranych próbek wody zamknięto dopływ wody przeznaczonej do mycia rąk. Woda była tylko w toaletach. W tym czasie ustalano przyczynę złego stanu wody.

Z uwagi na brak możliwości przygotowywania posiłków w kuchni znajdującej się w budynku szkoły, rodzice i dyrekcja placówki podjęli decyzję o zakupieniu obiadów dla chętnych uczniów, przygotowywanych i dostarczanych przez firmę zewnętrzną.

Zarząd dzielnicy nie ma informacji o zatruciach pokarmowych dzieci ani innych tego typu przypadkach.

Wyniki badań próbek wody z 27 września br. ujawniły, że stan wody poprawił się, ale była ona nadal zanieczyszczona. W zaistniałej sytuacji utrzymano wcześniej podjęte decyzje. Woda w kranach pozostała zakręcona. Woda do mycia rąk dostępna była dla dzieci w przenośnych umywalkach. Dostępne były chusteczki nawilżane, a nauczyciele i pracownicy pomagali maluchom czyścić nimi ręce. Woda do picia dla dzieci znajdowała się na każdym piętrze. W kuchni szkolnej nadal nie przygotowywano obiadów.

28.09.18 r. odbyło się trójstronne spotkanie: burmistrza dzielnicy, przedstawicieli Rady Rodziców i dyrektorki szkoły. Podjęto na nim m.in. decyzję, że kuchnie dwóch sąsiednich szkół będą dostarczać dzieciom ze szkoły nr 279 zupę i bułkę w cenie 2 zł za porcję.

1 października nastąpiła awaria rurociągu poza budynkiem szkoły, na terenie Spółdzielni Przyczółek Grochowski. Prawdopodobnie wodociąg pękł w miejscu potencjalnej wcześniejszej nieszczelności i przecieku kanalizacji do systemu wodnego.

Sytuacja wymusiła zamknięcie dopływu wody do budynku szkoły. W związku z tym na teren szkoły zostały dostarczone przenośne toalety dla uczniów i pracowników szkoły. Awaria została usunięta najszybciej jak było to możliwe.

Niestety, 2 października, dzień po usunięciu awarii, nastąpiła kolejna, także poza terenem szkoły. Tym razem odkryto przyczynę zanieczyszczenia – przy przyłączu do sieci rura była kompletnie zarośnięta rdzą. Zdaniem ekspertów to zdecydowało o przeciekach w systemie i doprowadziło do awarii, którą udało się usunąć jeszcze tego samego dnia.

Niemniej jednak, ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych uczniom szkoły, dyrektor szkoły wystąpiła do władz dzielnicy o zamknięcie szkoły. Kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem dzieci zdecydowano, że zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze zostały zawieszone do odwołania. Zdaniem specjalistów uczniowie wrócą do szkoły w poniedziałek, 8 października. O terminie wznowienia zajęć lekcyjnych rodzice zostaną powiadomieni na stronach szkoły i dzielnicy.

 

Zarząd Dzielnicy postanowił podjąć bardziej zdecydowane działania, zapobiegające w przyszłości podobnym wydarzeniom. W porozumieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji ustalono, że na koszt dzielnicy zostanie wykonane dla szkoły indywidualne przyłącze do przewodu wodociągowego przy ul. Kwarcianej.

 

Informujemy także, że problemy z opieką nad dzieckiem do 8 roku życia spowodowane tego typu nieszczęśliwymi wypadkami reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jej rozdział 7 „Zasiłek opiekuńczy” w artykule 32. 1. mówi:

„Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza (...)”.

Zarząd dzielnicy informuje jednocześnie, że wszystkie dzieci, którymi rodzice nie będą mogli się zająć, znajdą się od jutra pod fachową opieką pedagogiczną w sąsiednich placówkach oraz na terenie instytycji kultury, zarówno Gocławia, jak i całej dzielnicy.

15160

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum