kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Szkolenia organizowane w ramach programu Chronimy Dzieci

Opublikowany: 2015-04-30 15:41:00

Fundacja Dzieci Niczyje dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje program Chronimy Dzieci – certyfikacja placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą, w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Partnerami programu są Fundacja Orange i Fundacja Energa.


Celem programu Chronimy dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce

W ramach programu Chronimy Dzieci przygotowana została bezpłatna oferta edukacyjna.

Na platformie edukacyjnej www.edukacja.fdn.pl uruchomione zostały już zapisy na szkolenia adresowane do dyrektorów, psychologów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.
Pierwsze szkolenia w Warszawie odbędą się już w kwietniu i maju!

Tematy szkoleń:
- Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
- Prawne aspekty ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
- Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci – przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi;
- Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci;
- Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci;
- Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, w tym edukacja na temat zagrożeń w Internecie;
- Profilaktyka przemocy rówieśniczej.

Opisy i terminy szkoleń znajdują się na platformie edukacyjnej www.edukacja.fdn.pl.
Bardzo serdecznie zapraszamy!

Chronimy Dzieci - ogólnopolski program certyfikacji placówek oświatowych realizujących politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Fundacja Dzieci Niczyje dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje program Chronimy Dzieci – certyfikacja placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą, w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
Celem programu Chronimy dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.
Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.
W ramach ramach programu powstał również portal Chronimy Dzieci (www.chronimydzieci.pl), w którym placówka może założyć indywidualne konto.

Założenie konta na portalu umożliwi:
- wykonanie diagnozy spełniania przez placówkę standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
- dostęp do oferty edukacyjnej przygotowanej w ramach programu - szkoleń, scenariuszy zajęć, dokumentów pomocnych w realizacji standardów (m.in. podręcznika dla realizatorów);
- możliwość wnioskowania o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci;
- umieszczenie na mapie placówek realizujących standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem lub posiadających certyfikaty Chronimy Dzieci.

Rejestracja  w portalu to pierwszy krok, jaki placówka może wykonać, jeśli chce przystąpić do realizacji programu.
Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się! W razie pytań bardzo prosimy  o kontakt drogą elektroniczną na adres [email protected].

Aby wziąć udział w szkoleniach konieczne jest zarejestrowanie placówki w portalu www.chronimydzieci.pl.

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do programu i skorzystania ze szkoleń.

12903

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum