kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Tablica na Pułtuskiej odsłonięta

Opublikowany: 2019-09-25 14:43:00

25 września 2019 r. na małej uliczce Pułtuskiej, vis a vis kamienicy nr 12/14, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej znajdującej się tu podczas wojny wytwórni materiałów wybuchowych.

Punktualnie o godz. 11.00 major Dariusz Paździoch, opiekun klas wojskowych z LO im. Jasińskiego wprowadził poczty sztandarowe SP 163 im. Batalionu „Zośka”, SP 374 im. gen. Piotra Szembeka, XIX LO Im. Powstańców Warszawy, XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego, Zespołu Szkół nr 89, Zespołu Szkół nr 12 oraz grupy historycznej „Radosław” ze sztandarem Zgrupowania AK „Leśnik”.
Posterunek honorowy przy tablicy wystawiła Straż Miejska oraz uczniowie klasy wojskowej LO im. Jasińskiego.
Uroczystości rozpoczęło odegranie Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej.
W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości: Rady i Zarządu dzielnicy Praga-Południe oraz Tomasza Kucharskiego burmistrza dzielnicy, dra Jarosława Szarka prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pani Krystyny Szypowskiej, córki płk Jana Szypowskiego „Leśnika” Szefa Uzbrojenia AK, oraz Środowiska Żołnierzy Zgrupowania AK, prowadzący powitał licznie zebranych mieszkańców Dzielnicy, Warszawy, kombatantów, seniorów, radnych, media i przybyłych gości.
Szczególnie gorąco powitano pana Witolda Śmiśniewicza, syna kapitana Tadeusz Śmiśniewicza ps. „Hrabia”, kierującego wytwórnią materiałów wybuchowych przy Pułtuskiej. Przybył także zasłużony południowopraski kombatant kpt. Feliks Waśkiewicz. Wśród gości znalazł się także minister Piotr Naimski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Władze Dzielnicy Praga-Południe reprezentowali Przewodniczący Rady Marcin Kluś, wiceprzewodniczące Bożena Manarczyk i Mirosława Terlecka oraz radny Marek Borkowski. W imieniu zarządu dzielnicy pojawili się Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe, oraz jego zastępczyni Izabela Szostak-Smith. Obecny był również Adam Siwek, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Przybyli m.in. Marcina Białas z Centralnej Biblioteki Wojskowej, Tadeusz Burchacki, pomysłodawca i sprawca powstania ponad 140 tablic pamiątkowych w naszej dzielnicy, zasłużony mieszkaniec Andrzej Cyngot, red. Anna Oleksiak, znany „grochovianista” pan Tomasz Jarosz, przedstawiciele lokalnych instytucji z Dariuszem Kujawą, prezesem SB-M „Ostrobramska”, rodziny żołnierzy podziemia i media.
Jako pierwszy głos zabrał Witold Śmiśniewicz, który przybliżył słuchaczom historię wytwórni materiałów wybuchowych w domu państwa Sadowskich przy ul Pułtuskiej 14 oraz postać swego ojca, kapitana Tadeusz Śmiśniewicza pseudonim „Hrabia”, absolwenta Politechniki Warszawskiej, inżyniera chemika, specjalisty w dziedzinie materiałów wybuchowych. Od 1941 r. kierował konspiracyjną produkcją materiałów wybuchowych AK w Warszawie: pierwszą konspiracyjną wytwórnią materiałów wybuchowych przy ul. Asfaltowej 15, a następnie drugą przy ul. Pułtuskiej 14. Aresztowany 13 kwietnia, więziony na Pawiaku, rozstrzelany 29 maja 1943 roku.
Minister Piotr Naimski podziękował w imieniu rządu RP wszystkim osobom, które przysłużyły się do powstania tablicy. Dyr. Adam Siwek z Instytutu Pamięci Narodowej nakreślił działania podległego mu Biura na rzecz kultywowania pamięci, a jako mieszkaniec dzielnicy podziękował jej władzom za doprowadzenie do finału pomysłu pani Krystyny Szypowskiej i jej brata Mirosława. Pani Krystyna przypomniała zebranym losy powstawania tablicy, od pomysłu w roku 2009 po szczęśliwe rozwiązanie w dniu 25 września 2019 r. Gdy skończyła, burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Tomasz Kucharski wręczył jej bukiet kwiatów i przypomniał, że tablica ta nie powstałaby bez uporu i determinacji pani Krystyny. Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bożena Manarczyk zwróciła się z apelem do młodzieży, by kultywowała pamięć o bohaterach minionej wojny, a red. Anna Oleksiak odczytała, kierując swoje słowa do obecnych na uroczystości uczniów, apel pióra pana Henryka Sadowskiego z wytwórni materiałów wybuchowych, kończący się wezwaniem, by nigdy już nie trzeba było produkować bomb i granatów.
Po przemówieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przez Krystynę Szypowską, Witold Śmiśniewicza, Tomasza Kucharskiego, Adama Siwka i Krzysztofa Sadowskiego.
W imieniu ks. proboszcza Krzysztofa Uklei i dekanatu tablicę poświęcił ks. Dziekan Andrzej Kuflikowski z parafii św. Ojca Pio na Gocławiu. W kilku słowach poprzedzających poświęcenie tablicy przypomniał m.in. słowa św. Jana Pawła II, że „naród bez historii przestaje być narodem”.
Następnie złożono wieńce od rządu RP, środowiska AK „Leśnik”, IPN, władz dzielnicy, seniorów, a w imieniu rodziny Sadowskich kwiatki złożyły prawnuczki Blanka i Hania.

 


Na zakończenie uroczystości, prowadzący przypomniał, że 25 września mija dokładnie 80 rocznica potyczki oddziału płk Jana Szypowskiego „Leśnika” z odziałem Armii Czerwonej pod Zamościem. Z tej okazji zaprosił wszystkich chętnych do pobliskiego parku imienia pana pułkownika, gdzie złożono kwiaty wieniec pod pomnikiem tego wielkiego patrioty i bohatera. W parku pojawili się pani Krystyna Szypowska, radni Bożena Manarczyk i Marek Borkowski, burmistrz Tomasz Kucharski, zastępca burmistrza Izabela Szostak-Smith oraz mieszkańcy i urzędnicy.

15686

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum