kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Czesława Niemena

Opublikowany: 2019-10-01 12:51:00

Nie ustajemy w remontach placówek oświatowych. Właśnie zakończyliśmy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena przy ul. Zwycięzców 44!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.
Zakres prac:

 • montaż nowych okien,
 • montaż nowych drzwi,
 • wykonanie izolacji pionowej fundamentów,
 • docieplenie ścian cokołu,
 • docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu oraz ścian attykowych,
 • docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o gr. 2-3 cm – układ warstw jak dla docieplenia ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu wentylowanego budynku szkoły, łącznika oraz sali gimnastycznej,
 • wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku łącznika oraz sali gimnastycznej,
 • wymiana obróbek blacharskich,
 • wymiana rynien i rur spustowych na dachu łącznika i sali gimnastycznej,
 • wyniesienie na docieplenie otworów wentylacyjnych i zabezpieczenie ich kratkami,
 • ukrycie w warstwie docieplenia przewodów instalacji elektrycznej,
 • wymiana kominków wentylacyjnych na dachu łącznika oraz sali gimnastycznej,
 • oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie balustrad stalowych przy schodach, farbą do metalu w kolorze grafitowym,
 • montaż nowego systemowego zadaszenia nad 3 wejściami do budynku, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, przekrycie z poliwęglanu litego,
 • wymiana instalacji odgromowej na dachu łącznika oraz sali gimnastycznej, wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej z wyniesieniem na warstwę docieplenia.
 • docieplenie ścian cokołu,
 • docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu oraz ścian attykowych,
 • docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o gr. 2-3 cm – układ warstw jak dla docieplenia ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu wentylowanego budynku szkoły, łącznika oraz sali gimnastycznej,
 • wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku łącznika oraz sali gimnastycznej,
 • wymiana obróbek blacharskich,
 • wymiana rynien i rur spustowych na dachu łącznika i sali gimnastycznej,
 • wyniesienie na docieplenie otworów wentylacyjnych i zabezpieczenie ich kratkami,
 • ukrycie w warstwie docieplenia przewodów instalacji elektrycznej,
 • wymiana kominków wentylacyjnych na dachu łącznika oraz sali gimnastycznej,
 • oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie balustrad stalowych przy schodach, farbą do metalu w kolorze grafitowym,
 • montaż nowego systemowego zadaszenia nad 3 wejściami do budynku, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, przekrycie z poliwęglanu litego,
 • wymiana instalacji odgromowej na dachu łącznika oraz sali gimnastycznej, wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej z wyniesieniem na warstwę docieplenia.

 

15697

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum