kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Tomasz Kucharski

Opublikowany:

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Tomasz Kucharski

ss

 

Pokój 102

Tel: 22 44 35 101
e-mail: [email protected]

Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00 w pokoju 102 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Burmistrza bądź telefonicznie nr tel. 22 44 35 101.

1) kieruje pracą Urzędu Dzielnicy i wykonuje zadania zastrzeżone przepisami prawa do wyłącznej właściwości Burmistrza Dzielnicy oraz inne zadania wynikające z podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza Dzielnicy;

2) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy, na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw;

3) bezpośrednio nadzoruje w zakresie spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy,

b) Wydział Kadr dla Dzielnicy,

c) Wydział Kultury i Sportu  dla Dzielnicy;

d) Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy,

e) Wydział Prawny dla Dzielnicy,

f) Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy,

g) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy;

4) nadzoruje  pracę:

a) Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

b) Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

c) Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

d) PROM Kultury Saska Kępa;

5) współpracuje z :

a) Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

b) Policją,

c) Strażą Miejską,

d) Strażą Pożarną.


Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, specjalista rehabilitacji ruchowej. Studiował podyplomowo na Uniwersytecie Warszawskim zarządzanie instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz zarządzanie w administracji publicznej w Akademii  Leona Koźmińskiego.

Sportowiec, były zawodnik podnoszenia ciężarów OKS ,,START'' Otwock oraz AZS AWF Warszawa, podopieczny Waldemara Baszanowskiego. Trener sekcji podnoszenia ciężarów WKS ,,Zawisza'' Bydgoszcz.

Na początku lat 90-tych Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Józefowie, następnie Członek Zarządu Komitetu Obywatelskiego Solidarność na Pradze-Południe.
Współzałożyciel oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rembertowie, przez kilka lat pełnił tam funkcję Prezesa.

W 1994 roku rozpoczął pracę w samorządzie prawobrzeżnej Warszawy. W latach 1995-1999 pełnił funkcję pełnomocnika Burmistrza ds. bezrobocia a następnie kierownika Referatu Zdrowia i Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy Warszawa-Rembertów. Od 1999 do 2006 roku- Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Dzielnicy Wawer.
19 grudnia 2006 roku wybrany na Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe. W 2010 i 2014 roku ponownie wybrany na Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe.
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w wyborach w 2006 roku otrzymał blisko 31 000 głosów. Od 2010 roku Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Sprawuje nadzór nad:
• Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy
• Wydziałem Kadr dla Dzielnicy
• Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy
• Wydziałem Prawnym dla Dzielnicy
• Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Kontaktów z Mediami
• Samodzielnym Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej 

Współpracuje z:
• Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
• Policją
• Strażą Miejską
• Strażą Pożarną 

606

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Tomasz Kucharski