kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Wybitny pedagog uwieczniony

Opublikowany: 2019-09-27 15:25:32

27 września odbyła się kameralna uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Andrzejowi Schiffersowi, wieloletniemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej, społecznikowi i inicjatorowi budowy pod koniec lat 60. ubiegłego wieku pływalni przy szkole.

Wydarzenie rozpoczęło się odwprowadzenia dwóch sztandarów Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego – historycznego wystawiony przez absolwentów szkoły oraz nowego, wystawionego przez uczniów. Ponadto w uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego, Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka”, Liceum Ogólnokształcącego nr XIX im. Powstańców Warszawy, Liceum Ogólnokształcącego nr XXIII im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz sztandar 288 szczepu Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych.

Uczniowie SP nr 215 wraz z solistką Zosią odśpiewali następnie hymn szkoły.

Prowadzący uroczystość powitał wszystkich zebranych, mieszkańców, absolwentów, uczniów oraz przybyłych gości. Serdecznie powitano panią Barbarę Schiffers, żonę zmarłego Dyrektora SP nr 215 Andrzeja Schiffersa, radnych Dzielnicy Bożenę Manarczyk, Mirosławę Terlecką i Michała Wieremiejczyka. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe reprezentowali zastępcy burmistrza Izabela Szostak-Smith i Jarosław Karcz. Społeczność SP nr 215 reprezentowała pani dyrektor Małgorzata Rydzewska, grono pedagogiczne, absolwenci, pracownicy szkoły i uczniowie. W gronie absolwentów pojawiła się pani Krystyna Szypowska, córka płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”.

Brawami przywitano pana Krzysztofa Morenia, pomysłodawcę zawieszenia tablicy upamiętniającej postać dyrektora Andrzeja Schiffersa, absolwenta szkoły nr 215. Ponieważ tablica zawisła na ścianie basenu „Szuwarek”, nie mogło zabraknąć na uroczystości przedstawicieli Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe – dyrektora Marka Karpowicza i Jerzego Gierszewskiego. Wśród gości znalazł się także ks. Tomasz Kowalczyk, wikariusz z kościoła Najczystszego Serca Maryi z pl. Szembeka. Nie zabrakło członków Rady Seniorów Praga-Południe z przewodniczącą Zofią Backiel. Seniorów-studentów reprezentowały pani Janina Chudzyńska z Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pani Elżbieta Kamińska z Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku.

Jako pierwszy zabrał głos zastępca burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Jarosław Karcz. W swoim przemówieniu oddał należny szacunek dyrektorowi Schiffersowi, a na przykładzie jego dokonań podkreślił wagę działań społecznych i społecznikowskich. Wspomniał człowieka, który miał pewną wizję i znalazł siłę do jej urzeczywistnienia. „Realizacja pomysłu dyrektora Schiffersa ma jednak jeszcze większą wagę, gdy przypomnimy, w jakich okolicznościach, w jakiej rzeczywistości społecznej i politycznej przyszło mu wdrażać w życie swój pomysł krytej pływalni. Lata 60. ubiegłego wieku to były smutne i biedne lata głębokiego PRL-u”, powiedział burmistrz. Nawiązał również do sposobu zdobycia pieniędzy przez dyrektora Schiffersa, który zbudował pływalnię głównie dzięki zbiórce społecznej. „Dzięki determinacji jednego człowieka, tysiące dzieci z praskich szkół nauczyło się pływać. A w 2007 roku mogliśmy tę pływalnię zmodernizować i przekazać Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe jako pływalnię „Szuwarek”, zakończył burmistrz.

Pani dyrektor SP nr 215 Małgorzata Rydzewska przypomniała w swoim wystąpieniu dokonania pedagogiczne dyr. Andrzeja Schiffersa, jego zaangażowanie w organizację wypoczynku dzieci z Pragi-Południe, stosowane przez niego nowatorskie metody wychowawcze, pracę z trudną młodzieżą i dokonania podczas pracy w Ministerstwie Oświaty.

Absolwentka szkoły, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bożena Manarczyk, podzieliła się z zebranymi garścią wspomnień o szkole sprzed budowy pływalni.

Pomysłodawca powstania tablicy prawnik Krzysztof Moreń, również absolwent SP 215, opowiadał o narodzinach projektu, będącego kwintesencją inicjatyw absolwentów, chcących, by pamięć o dyrektorze nie przeminęła.

Wzruszona pani Barbara Schiffers, wdowa po dyrektorze Andrzeju Schiffersie i zarazem była nauczycielka SP 215, podziękowała gorąco wszystkim osobom, dzięki którym powstała ta piękna marmurowa tablica. Odczytała też zebranym wiersz poświęcony jej mężowi, który napisała obecna na uroczystości nauczycielka SP 215 i poetka pani Waldemara Fiszer.

Na zakończenie o dyrektorze jako sąsiedzie opowiedziała pani Bożena Cichowska z Rady Bloku przy ul. gen. Romana Abrahama 3, gdzie mieszkali państwo Schiffersowie. A wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Mirosława Terlecka wyraziła w imieniu swoich byłych uczniów wdzięczność za możliwość nauki pływania na stworzonej przez dyr. Schiffersa pływalni.

Po przemówieniach wiceburmistrz Jarosław Karcz, Barbara Schiffers, Małgorzata Rydzewska, Marek Karpowicz i Krzysztof Moreń dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Następnie ks. Tomasz Kowalczyk zmówił krótką modlitwę w intencji dyr. Schiffersa i dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej.

Po złożeniu kwiatów przez delegacje Rady i Zarządu Dzielnicy Praga-Południe, południowopraskiej Rady Seniorów oraz społeczności szkolnej SP 215 nastąpiło wyprowadzenie sztandarów i zakończono uroczystość.

Prowadzący zaprosił zebranych do obejrzenia wystawy poświęconej p. Andrzejowi Schiffersowi i poinformował, że odbywające się w piątek, 27 września, zajęcia na pływalni będą miały charakter zawodów ku czci pana dyrektora.

 

15690

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum