kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

WYBORCO!

Opublikowany: 2018-07-27 10:09:08

W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców! Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz.

Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców.
Pamiętaj! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia
w rejestrze wyborców

Wyborcy:
• stale zamieszkali na obszarze gminy
bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie
• nigdzie niezamieszkali przebywający stale
na obszarze gminy
– wpisani zostaną do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy
złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, w której
stale zamieszkują. Obywatele Unii Europejskiej niebędący
obywatelami polskimi w celu wpisania do rejestru wyborców muszą
złożyć wniosek w tej sprawie, nawet jeżeli są zameldowani na pobyt stały
na obszarze Polski.
Jeżeli:
• wymeldowałeś się z miejsca pobytu stałego
• zgłosiłeś, że na stałe wyjeżdżasz poza granice Polski
– zostaniesz skreślony z rejestru wyborców i nie będziesz z urzędu ujęty w spisach
w wyborach i referendach, nawet jeżeli będziesz zameldowany na pobyt czasowy.

WYBORCO!
Zapytaj pracownika urzędu gminy o szczegóły dotyczące złożenia wniosku o wpisanie
do rejestru wyborców lub wejdź na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej
www.pkw.gov.pl !
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz sprawdzić, czy jesteś ujęty w stałym rejestrze
wyborców! Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wglądu
w urzędzie gminy.
WYBORCO!
Jeżeli nie jesteś wpisany do rejestru wyborców, nie zostaniesz ujęty w spisie oraz nie
będziesz mógł się do niego dopisać w związku z wyborami samorządowymi, a także
referendami lokalnymi i nie będziesz mógł wziąć udziału w głosowaniu.

ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. 22 625 06 17
fax. 22 629 39 59
www.pkw.gov.pl
[email protected]

https://gliwice.eu/aktualnosci/zycie-i-styl/sprawdz-czy-jestes-w-rejestrze-wyborcow

15070

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum