kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Wybory Prezydenckie 2020

Opublikowany:
Wybory prezydenckie już za 4 dni. Głosujecie korespondencyjnie? Pamiętajcie, że 10 lipca upływa termin na przekazanie kopert zawierających:
 • zaklejoną kopertę z wypełnioną kartą do głosowania
 • wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu (oświadczenie oraz zaklejoną kopertę z kartą wkładamy do kolejnej koperty).

Kopertę zwrotną z ww. dokumentami należy (do 10 lipca - osobiście lub za pośrednictwem innej osoby):
 • wrzucić do skrzynki pocztowej
 • dostarczyć do urzędu.
Komplet dokumentów możecie również przynieść do komisji wyborczej w Waszym obwodzie - na to macie czas do zakończenia głosowania.
Więcej na: https://wybory.um.warszawa.pl/
 

 

Podobnie jak przed I turą wyborów prezydenckich, Warszawa zapewni bezpłatny transport na wybory prezydenckie dla osób starszych oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Transport dla osób starszych
Osoby, które mają trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z pomocy Straży Miejskiej w dojeździe do lokalu wyborczego w najbliższą niedzielę. Pomoc ta jest kierowana do wyborców, którzy mają problem z poruszaniem się i nie wymagają specjalistycznego transportu, np. do osób starszych. Ci, którzy zapomną o swojej maseczce, otrzymają ją od strażników.
Strażnicy będą stosowali wszelkie procedury bezpieczeństwa. Tak jak podczas I tury wyborów prezydenckich na wyposażeniu strażników miejskich będą: przyłbice, maseczki, rękawiczki, termometry, płyny do dezynfekcji.
Aby skorzystać z bezpłatnego transportu do punktu wyborczego, wystarczy w dniu II tury wyborów prezydenckich (niedziela, 12 lipca br.) zgłosić się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Zgłoszenia będą przyjmowane pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu 22 598 69 29, w godzinach 7.00-19.00. Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole Straży Miejskiej.

Transport dla osób z niepełnosprawnościami
Z usługi bezpłatnego dowozu mogą skorzystać też osoby z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia są przyjmowane do 11 lipca, do godz. 15.00, telefonicznie pod numerami telefonów (22) 298 59 00 i 720 915 300 lub poprzez e-mail pod adresem [email protected]. Dowóz osób do lokali wyborczych będzie realizowany przez Usługi Transportowe Marek Włastowski.

 


 

Szanowni Mieszkańcy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe informuje, że w związku z II turą wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 12 lipca – przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do listy rezerwowej na członków obwodowych komisji wyborczych. Druk zgłoszenia dostępny jest poniżej (ten sam, który dotyczył 28 czerwca 2020 r.)  Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu i złożyć w Biurze podawczym. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 22 44 35 394; 22 44 360; 22 44 35 176.

 Plik do pobrania

 


 

Usługi specjalistycznego transportu osób z niepełnosprtawnością

Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną pod numerami telefonu: (22) 298-59-00 i 720-915-300 oraz drogą elektroniczną pod adresem [email protected] do dnia 27 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. oraz w przypadku ewentualnej II tury od dnia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o konieczności przeprowadzenia II tury do dnia 11 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

 


 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z 12 dnia czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 

Wzór informacji skróconej

 


 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 


 

Uwaga! zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 408 gdzie głosują mieszkańcy:

ul. W. Chrzanowskiego: 2, 4, 7, ul. J. Dwernickiego: 16, 18, 19, 21, ul. L. Mycielskiego: 20, 22, ul. Nizinna: 23, 23A, 26, 28, 29, 30, 31, 32, ul. Przeworska: cała,  ul. Wiatraczna: strona nieparzysta od nr 19 do nr 29

dotychczasowa siedziba ul. W. Chrzanowskiego 7 Przedszkole nr 51

nowa siedziba ul. L. M. Paca 44 Szkoła Podstawowa nr 72

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 463 gdzie głosują mieszkańcy:

ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: 5, ul. Ateńska: 2, ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345

dotychczasowa siedziba: ul. Arabska 3 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków

nowa siedziba: ul. Brukselska 23 Prom Kultury Saska Kępa

 


 

 


 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 293 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979) stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Kalendarz wyboryczy i pliki do pobrania

 


 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1)  wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2)  nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;

3)  lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 


 

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 

 


 

 

Informacja o adresach e-mail oraz numerach telefonów w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych które zostaną powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

 


 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

Kalendarz wyborczy:

 • do 16 marca 2020 r. - zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • do 23 marca 2020 r. - powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • do 26 marca 2020 r. - dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • do 26 marca 2020 r. do godz. 24:00 - zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania
 • do 6 kwietnia 2020 r.* - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 • do 10 kwietnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • do 10 kwietnia 2020 r. - zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
 • do 10 kwietnia 2020 r. - zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 • do 20 kwietnia 2020 r.* - powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
 • do 20 kwietnia 2020 r.* - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • do 20 kwietnia 2020 r.* - sporządzenie spisów wyborców przez gminy
 • od 19 kwietnia 2020 r. - do 27 kwietnia 2020 r.* składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • do 20 kwietnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • do 27 kwietnia 2020 r.* - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a
 • od 25 kwietnia 2020 r. - do 8 maja 2020 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do 4 maja 2020 r.* - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 5 maja 2020 r. - składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie kraju
 • do 7 maja 2020 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • do 7 maja 2020 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
 • 8 maja 2020 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
 • 9 maja 2020 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • 10 maja 2020 r. w godz. 7:00‑21:00 - przeprowadzenie głosowania

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

 

Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

15610

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Wybory Prezydenckie 2020