kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Wybory Prezydenckie 2020

Opublikowany:

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 

 


 

 

Informacja o adresach e-mail oraz numerach telefonów w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych które zostaną powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

 


 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

Kalendarz wyborczy:

 • do 16 marca 2020 r. - zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • do 23 marca 2020 r. - powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • do 26 marca 2020 r. - dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • do 26 marca 2020 r. do godz. 24:00 - zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania
 • do 6 kwietnia 2020 r.* - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 • do 10 kwietnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • do 10 kwietnia 2020 r. - zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
 • do 10 kwietnia 2020 r. - zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 • do 20 kwietnia 2020 r.* - powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
 • do 20 kwietnia 2020 r.* - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • do 20 kwietnia 2020 r.* - sporządzenie spisów wyborców przez gminy
 • od 19 kwietnia 2020 r. - do 27 kwietnia 2020 r.* składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • do 20 kwietnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • do 27 kwietnia 2020 r.* - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a
 • od 25 kwietnia 2020 r. - do 8 maja 2020 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do 4 maja 2020 r.* - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 5 maja 2020 r. - składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie kraju
 • do 7 maja 2020 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • do 7 maja 2020 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
 • 8 maja 2020 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
 • 9 maja 2020 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • 10 maja 2020 r. w godz. 7:00‑21:00 - przeprowadzenie głosowania

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

 

Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

15610

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Wybory Prezydenckie 2020