kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Wybory samorządowe 2018

Opublikowany:

Protokół z wyborów do Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy sporządzony przez Dzielnicowa Komisję Wyborczą w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy


 

Wyszukiwarka lokali wyborczych


 

Wybory samorządowe 2018

- transport dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 

21 października br. odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy stolicy wybiorą w nich prezydenta, radnych m.st. Warszawy, radnych dzielnic m.st. Warszawy oraz radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Warszawa zapewnia wyborcom z niepełnosprawnością ruchową bezpłatny transport do lokalu wyborczego.

 

Miasto st. Warszawa podczas wyborów zapewni osobom z niepełnosprawnością ruchową bezpłatny transport w systemie „od drzwi do drzwi”, czyli osoba z niepełnosprawnością objęta jest usługą od drzwi mieszkania, do lokalu wyborczego i z powrotem. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą, przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat.

 

Zamówienia przyjmowane są w godz. 8.00-16.00 do 20 października 2018 r. do godz. 16.00 pod numerami telefonu (22) 298-59-00 i 720-915-300. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na transport specjalistyczny w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres [email protected] również w terminie do 20 października 2018 r. do godz. 16.00.

Wyborcy, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z poruszaniem się - a nie wymagają specjalistycznego transportu - np. osoby starsze, mogą w dniu wyborów samorządowych (21.10.2018) zgłaszać się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy w sprawie transportu do punktów wyborczych. W dniu wyborów (21 października) zgłoszenia będą przyjmowane pod specjalnie uruchomionym nr tel. 22 598 69 29 w godzinach 7:00 – 19:00. Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole straży miejskiej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.wybory.um.warszawa.pl gdzie znajduje się kompendium wiedzy nt. wyborów.

Zobacz także:

www.um.warszawa.pl/dla-mediow

www.samizobaczcie.pl

www.facebook.com/hanna.gronkiewiczwaltz

 

 


 

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej m.st. Warszawy
z dnia 5 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej m.st. Warszawy
z dnia 5 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta
w wyborach Prezydenta m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 

OBWIESZCZENIE
Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 4 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Warszawie I
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 

OBWIESZCZENIE

Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                       

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Dzielnicowa Komisja Wyborcza w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przyznano następujące numery:

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA
- WYGRA WARSZAWA
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE
- RUCHY MIEJSKIE
 

 

 

Przewodniczący

Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Paweł Zygmunt Dąbrowski

 


 

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie I


 

Szczegółowe informacje Prezydenta m.st. Warszawy na temat wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych znajdują się na stronie:

https://bip.warszawa.pl/


 

               O B W I E S Z C Z E N I E               

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy

z dnia 21 września 2018 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Informacja do wywieszenia na klatkach schodowych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe., Administracje.  


 

ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH SKŁADANE PRZEZ KOMITETY WYBORCZE  PRZYJMOWANE SĄ DO 21 WRZEŚNIA 2018 R.

W POKOJU NR 3 LUB 3A

 


Dyżury Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy

 

Członkowie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy pełnią dyżury w pokoju 301 (III piętro) w Urzędzie Dzielnicy Praga – Południe (ul. Grochowska 274) w dniach:

18.09 (wtorek)               godz. 1600-1700

19.09 (środa)                godz. 1600-1700

20.09 (czwartek)            godz. 1600-1700

21.09 (piątek)               godz. 1600-1800

 

Kontakt z dyżurującymi Członkami Dzielnicowej Komisji Wyborczej:

tel.  (22) 443 54 14

email: [email protected]
INFORMACJA O DYŻURACH DZIELNICOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.  
Informujemy, że Członkowie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy pełnią dyżury w pokoju nr 301(III piętro) w Urzędzie Dzielnicy Praga – Południe (ul. Grochowska 274) w dniach:
13.09 (czwartek) godz. 1400-1800
14.09 (piątek) godz. 1400-1800
15.09 (sobota) godz. 1000-1200 oraz 1600-1800
17.09 (poniedziałek) godz. 1200-2400
W razie pytań prosimy o kontakt z dyżurującymi Członkami Dzielnicowej Komisji Wyborczej:
tel. 22 443 54 14

 

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

Kalendarz wyborczy

Praga_Południe_okregi_wyborcze

Praga_Południe_okregi_wyborcze w dużej rozdzielczości do pobrania

Uchwala Rady Miasta

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018 r.
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

 

WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie  z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego
przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rady miasta, rad dzielnic, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

15099

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Wybory samorządowe 2018