kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

Opublikowany: 2018-04-10 19:11:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. 2015 poz. 1438) odbędzie się XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

 

Proponowany porządek obrad XLVIII Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

 

1)           Przyjęcie porządku obrad.

2)           Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Dzielnicy

3)           Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Dzielnicy

4)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2018 rok (7) Druk Nr 328 z dnia 5.04.2018 r.

5)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2018 rok (8) Druk Nr 331 z dnia 10.04.2018 r.

6)       Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy. Druk Nr 329 z dnia 6.04.2018 r.

7)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Druk Nr 330 z dnia 6.04.2018 r.

8)           Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów oraz ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy.  Druk Nr 334 z dnia  10.04.2018 r.

9)           Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy. Druk Nr 333 z dnia 10.04.2018 r.

10)    Projekt uchwaływ sprawie  skargi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Komisji Zakładowej nr 3194 w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy   na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga –Południe m. st. Warszawy. Druk Nr 332 z dnia 10.04.2018 r.

11)       Interpelacje i zapytania radnych.

12)       Zamknięcie obrad sesji.

 Materiały do pobrania

 

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy 

Marcin Kluś

14934

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum