kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

XXV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 roku o godz. 15.00 w zdalnym trybie obradowania

Opublikowany: 2021-02-02 12:50:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 9 lutego 2021 roku o godz. 15.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XXV Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (1) Druk nr 167 z dnia 01.02.2021r.

4) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (2) Druk nr 168 z dnia 01.02.2021r

5) Projekt uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Prom Kultury Saska Kępa Druk nr 169 z dnia 01.01.2021r.

6) Projekt uchwały opiniującej projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 Druk nr 165 z dnia 27.01.2021r.

7) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na rok 2021 Druk nr 166 z dnia 29.01.2021r.

8) Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (….) na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Druk nr 164 z dnia 07.12.2020r.

9) Projekt uchwały w sprawie skargi (…) na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 170 z dnia 01.02.2021r.

10) Projekt uchwały w sprawie skargi Pani (…) na Dyrektora Zespołu Szkół Łączności przy Alei Stanów Zjednoczonych 24 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 171 z dnia  01.02.2021r.

11) Zamknięcie obrad sesji.

 

Pliki do pobrania

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Marcin Kluś

16832

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum