kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

XXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Opublikowany: 2021-04-13 16:11:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godz. 16.30 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XXVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (4) Druk nr 177  z dnia 12.04.2021r.

4) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2020. Druk nr 176 z dnia 11.03.2021r.  

5) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy za rok 2020. Druk nr 178 z dnia 12.04.2020r.

6) Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
Marcin Kluś

Materiały do pobrania

 

 

16886

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum