kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

Opublikowany: 2017-05-09 17:23:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję XXXV Sesję Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy na dzień 20 czerwca 2017 roku o godz. …. w sali konferencyjnej w (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

 

1)           Przyjęcie porządku obrad.

2)           Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Dzielnicy.

3)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (10)  Druk Nr 249 z dnia 08.05.2017 r., załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3-4, załącznik 5

4)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za 2016 r. Druk Nr 248 z dnia 28.04.2017 r., załącznik 1-4, załącznik 5, załącznik 6, sprawozdanie

5)           Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie utworzenia Polsko – Niemieckich Ogrodów nad Jeziorem Kamionkowskim w Alei Wedla w Warszawie.

6)           Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie budowy pomnika gen. Macieja Sulkiewicza i płk. Veli Bej Jedigara – daru rządu Azerbejdżanu na terenie Parku Polińskiego.

7)           Interpelacje i zapytania radnych.

8)           Zamknięcie obrad sesji.Wiceprzewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

 

 

Karol Kowalczyk

14444

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum