kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Dzielnicy Praga Południe

Opublikowany: 2009-03-02 20:58:46

3 marca 2009 roku o godzinie 13.30 w sali 305 Urzędu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 odbędzie się XXXVI sesja Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

 

Proponowany porządek obrad XXXVI sesji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Dzielnicy.
3. Informacje o pracach Zarządu.
4. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st.Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m.st.Warszawy na 2009 r. (projekt uchwały)
5. Uchwała w sprawie zmian do Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. (projekt uchwały)
6. Uchwała w sprawie zaopiniowania „Koncepcji rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską, wraz z analizą możliwości zlokalizowania w tym rejonie pętli tramwajowo –autobusowej i parkingu „Parkuj i jedź”. (projekt uchwały)
7. Uchwała w sprawie zaopiniowania opracowania p.t. „Uproszczone studium (rozszerzone dane techniczne ) Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ulicy Przewodowej do północnej granicy miasta” wniesionego przez Pana Mieczysława Reksnisa, Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji, pismem z dnia 17.12.2008 r. znak: BD-BD-BA-WEY-5550-166-5-08 . (projekt uchwały)
8. Oświadczenia radnych, wolne wnioski, informacje.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11. Zamknięcie obrad sesji.
1134

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum