kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Zmiany w sieci szkół w związku z reformą

Opublikowany: 2017-01-19 11:03:00

Informacja
dotycząca zmian w sieci szkół podstawowych 
związanych z reformą systemu edukacji

 

W dniu 14 grudnia 2016 r. została podpisana ustawa -  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

I. Zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi

1)      Szkoła Podstawowa nr 60,
2)      Szkoła Podstawowa nr 72,
3)      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120,
4)      Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75,
5)      Szkoła Podstawowa nr 141,
6)      Szkoła Podstawowa nr 143,
7)      Szkoła Podstawowa nr 163,
8)      Szkoła Podstawowa nr 168 w Zespole Szkół nr 84,
9)      Szkoła Podstawowa nr 185,
10)  Szkoła Podstawowa nr 215,
11)  Szkoła Podstawowa nr 246,
12)  Szkoła Podstawowa nr 255,
13)  Szkoła Podstawowa nr 279,
14)  Szkoła Podstawowa nr 312.


II. Zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe”
 (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum:

 1. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18,
 2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 w Zespole Szkół nr 77,
 3. Gimnazjum nr 20,
 4. Gimnazjum Sportowego nr 21 w Zespole Szkół nr 12,
 5. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22,
 6. Gimnazjum nr 23,
 7. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 w Zespole Szkół nr 84,
 8. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 27,
 9. Gimnazjum nr 28,
 10. Gimnazjum Integracyjnego nr 29 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75.

W dniu 9 lutego 2017 r. Rada m.st Warszawy podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m. st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.


Zmiany w sieci szkół w Dzielnicy Praga-Południe, wynikające z reformy ustroju szkolnego:

I. Z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnie szkoły podstawowe (z oddziałami gimnazjalnymi - do 31 sierpnia 2019 r.) zostaną przekształcone następujące gimnazja:

1.      Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi,  przy ul. Angorskiej 2 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi,
2.      Gimnazjum nr 20 przy ul. Afrykańskiej 11 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami sportowymi,
3.      Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Boremlowskiej 6/12 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi,
4.      Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Abrahama 10 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi.


II.  Utworzenie ww.  nowych szkół podstawowych w budynkach Gimnazjów nr 18, 20, 22 i 27 wymaga zmiany obwodów wszystkich szkół podstawowych Dzielnicy – nową rejonizację szkół zawiera załączona mapa.

Nowe szkoły podstawowe utworzone w budynkach ww. Gimnazjów nr 18, 20, 22 i 27 począwszy od roku szkolnego 2017/2018 będą prowadziły nabór dzieci/uczniów do oddziałów przedszkolnych i klas I ośmioletniej szkoły podstawowej, zgodnie z nowymi obwodami.

Ponadto będzie możliwość przeniesienia od nowego roku szkolnego do ww. nowych szkół podstawowych niektórych uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych – na wniosek rodziców – który należy złożyć w macierzystej szkole podstawowej do 10 marca br. (wzór wniosku do pobrania).

Rodzice uczniów spoza Dzielnicy Praga-Południe oraz uczniów szkół niepublicznych  składają wnioski bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Wychowania przy ul. Podskarbińskiej 6 pok. 205 w terminie do 13 marca 2017 r.

Ww. nowe szkoły podstawowe będą także prowadziły rekrutację na rok szkolny 2017/2018 dla chętnych uczniów do oddziałów sportowych na poziomie klas IV i VII (nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Afrykańskiej 11 i nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama 10) oraz do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII (nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Angorskiej 2 i nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama 10).


III. Z dniem 1 września 2017 r. do ośmioletnich szkół podstawowych zostaną włączone  następujące gimnazja:

1.      Gimnazjum nr 23 przy ul. Tarnowieckiej 4 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32; Szkoła Podstawowa nr 163 będzie funkcjonowała w dwóch budynkach,
2.      Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 w Zespole Szkół nr 84, 
przy ul. Zwycięzców 44 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 168 z oddziałami dwujęzycznymi, przy ul. Zwycięzców 44,
3.      Gimnazjum nr 28 przy ul.Umińskiego 11  do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12; Szkoła Podstawowa nr 312 będzie funkcjonowała w dwóch budynkach,
4.      Gimnazjum Integracyjne nr 29 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75, 
przy ul. Bartosika 5 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135, przy ul. Bartosika 5.


IV. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 ze względu na przepełnienie Szkół Podstawowych nr: 163 i  312:

 • klasy VII  Szkoły Podstawowej nr 163 będą zorganizowane w drugim budynku Szkoły Podstawowej nr 163,  mieszczącym się przy ul. Tarnowieckiej 4,
 • klasy VII  Szkoły Podstawowej nr 312 będą zorganizowane w drugim budynku Szkoły Podstawowej nr 312,  mieszczącym się przy ul. Umińskiego 11.


V. Do liceów ogólnokształcących zostaną włączone  następujące gimnazja:

1.      Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 w Zespole Szkół nr 77, przy ul. Zwycięzców 7/9 do XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi,  przy ul. Zwycięzców 7/9,
2.      Gimnazjum Sportowe nr 21 w Zespole Szkół nr 12,  przy ul. Siennickiej 15 do XCVII Liceum Ogólnokształcącego (z oddziałami sportowymi) w Zespole Szkół nr 12, przy ul. Siennickiej 15.


VI. Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2017/2018 oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich we wszystkich szkołach podstawowych Dzielnicy Praga-Południe   m. st. Warszawy.

 


 

Mapa obwodów Szkół Podstawowych dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

 



 

Komunikat nr 1 Dyrektora Biura Edukacji w sprawie wdrażania reformy oświatowej w m.st. Warszawa

 


 

Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych 

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), możliwe jest przyjęcie przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, na wniosek rodziców:

 • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę III szkoły podstawowej, do klasy IV (w latach 2017/2018–2021/2022),
 • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, do klasy VII (w latach 2017/2018–2022/2023).

Z dniem 1 września 2017 r. na terenie Dzielnicy Praga-Południe, w wyniku przekształcenia gimnazjum, powstaną 4 szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa przy ul. Angorskiej,
 • Szkoła Podstawowa przy ul. Boremlowskiej,
 • Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama,
 • Szkoła Podstawowa przy ul. Afrykańskiej.

W związku z powyższym rodzice uczniów obecnych klas III i obecnych klas VI szkoły podstawowej mogą się starać o przyjęcie dziecka do tych ww. szkół podstawowych.

Wnioski (druk wniosku w załączeniu) należy składać do dyrektora macierzystej szkoły podstawowej w terminie do dnia 10 marca 2017 r.

Rodzice uczniów spoza Dzielnicy Praga-Południe oraz uczniów szkół niepublicznych składają wnioski bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Wychowania przy ul. Podskarbińskiej 6 pok. 205 w terminie do 13 marca 2017 r.


14268

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum