kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Zostań stypendystą m.st. Warszawy

Opublikowany: 2019-07-12 11:35:00

Wnioski o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2018/2019 można składać od 19 czerwca do 2 września 2019 r. w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7; parter): - w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów”, - liczy się data wpływu do siedziby biura, - rozpatrzenie wniosków – czwarty kwartał 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 stypendia mogą być przyznane uzdolnionym uczniom:

1. pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach na terenie m.st. Warszawy bez względu na miejsce zamieszkania, w dwóch kategoriach:
    1) za osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2018/2019 w klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży – uzdolnionym uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży; 
    2) za osiągnięcia odnotowane w trzecich klasach dotychczasowych gimnazjów a także ósmych klasach szkół podstawowych, na następujących warunkach: 
        a) za osiągnięcia odnotowane w trzecich klasach dotychczasowych gimnazjów   uzdolnionym uczniom uczęszczającym do pierwszych klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, 
        b) za osiągnięcia odnotowane w ósmych klasach szkół podstawowych - uzdolnionym uczniom uczęszczającym do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych

2. za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2018/2019 (szczegółowe kryteria określa regulamin udzielania stypendiów).

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów pełnią szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę. Jest to samorządowy projekt. Jego specyfiką jest fakt, że stypendia te kierowane są również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają ugruntowane pasje i udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju to jedne z kilku wskazanych, ale nie jedyne  kryterium, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o przyznanie stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO.

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
Kontaktowy adres e-mail: [email protected]

15583

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum